benfuracarb | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benfuracarb

Stofgegevens

 
Stofnaam
benfuracarb
Engelse naam
benfuracarb
CAS-nummer
82560-54-1
EG-nummer
617-356-3
Aquo-code
benfrcb
SIKB-id
3214
Synoniem
ethyl N-[2,3-dihydro- 2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxy- carbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninaat
8-Oxa-3-thia-2,4-diazadecanoic acid, 2-methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxo-, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester
Molecuulformule
C20-H30-N2-O5-S
SMILES
CCOC(=O)CCN(C(C)C)SN(C)C(=O)Oc1cccc2c1OC(C2)(C)C
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
benfuracarb
(82560-54-1)
Specifieke naam op SZW-lijst benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro- 2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxy- carbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten