2-(p-tert-butylfenoxy)-isopropyl-2-chloor-ethylsulfiet | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(P-Tert-Butylfenoxy)-Isopropyl-2-Chloor-Ethylsulfiet

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-(p-tert-butylfenoxy)-isopropyl-2-chloor-ethylsulfiet
Engelse naam
aramite
CAS-nummer
140-57-8
Aquo-code
armt
SIKB-id
5253
Synoniem
Aramite®
aratron
2-(4-t-Butylphenoxy)isopropyl-2-chloroethyl sulfite
Molecuulformule
C15-H23-Cl-O4-S
SMILES
c1(ccc(C(C)(C)C)cc1)OC[C@@H](O[S@@](OCCCl)=O)C
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
2-(p-tert-butylfenoxy)-isopropyl-2-chloor-ethylsulfiet
(140-57-8)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-(p-tert-butylfenoxy)-isopropyl-2-chloor-ethylsulfiet
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten