2-methyl-1-nitroanthraquinon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Methyl-1-Nitroanthraquinon

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-methyl-1-nitroanthraquinon
CAS-nummer
129-15-7
Synoniem
1-nitro-2-methylanthraquinon
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
2-methyl-1-nitroanthraquinon
(129-15-7)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-methyl-1-nitroanthraquinon
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten