2-methyl-1-nitroanthraquinon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-methyl-1-nitroanthraquinon

 
Stofgegevens
Stofnaam 2-methyl-1-nitroanthraquinon
Engelse naam 2-methyl-1-nitroanthraquinone
CAS-nummer 129-15-7
EG-nummer 204-932-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem 1-nitro-2-methylanthraquinon
Molecuulformule C15-H9-N-O4
SMILES CC1=CC=C2C(=O)C3=C(C=CC=C3)C(=O)C2=C1[N+]([O-])=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
2-methyl-1-nitroanthraquinon
(129-15-7)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-methyl-1-nitroanthraquinon
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten