acetochloor | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Acetochloor

Stofgegevens

 
Stofnaam
acetochloor
Engelse naam
acetochlor
CAS-nummer
34256-82-1
EG-nummer
251-899-3
Aquo-code
actCl
SIKB-id
3133
Synoniem
2-chloor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)acetamide
2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Molecuulformule
C14-H20-Cl-N-O2
SMILES
c1(N(C(=O)CCl)COCC)c(cccc1C)CC
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
acetochloor
(34256-82-1)
Specifieke naam op SZW-lijst acetochloor (ISO): 2-chloor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)acetamide
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten