aflatoxine G1 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/6/2023 om: 9:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aflatoxine G1

Stofgegevens

 
Stofnaam
aflatoxine G1
Engelse naam
(7aR,cis)3,4,7a,10a-tetrahydro-5-methoxy-1H,12H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c]chromene-1,12-dione
CAS-nummer
1165-39-5
EG-nummer
214-615-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
C17-H12-O7
SMILES
COC1=CC2=C(C3C=COC3O2)C2=C1C1=C(C(=O)OCC1)C(=O)O2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxinen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/6/2023 om: 9:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/6/2023 om: 9:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aflatoxinen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,005 µg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 6/6/2023 om: 9:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
aflatoxinen aflatoxine G1
(1165-39-5)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam op SZW-lijst aflatoxines
aflatoxine G1
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2023-30
Staatscourant 2023-30
CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxine G1
(1165-39-5)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam ECHA (7aR,cis)3,4,7a,10a-tetrahydro-5-methoxy-1H,12H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c]chromene-1,12-dione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/77441
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.