cymoxanil | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cymoxanil

Stofgegevens

 
Stofnaam
cymoxanil
Engelse naam
2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide
CAS-nummer
57966-95-7
EG-nummer
261-043-0
Aquo-code
cymOanl
SIKB-id
3536
Synoniem
cymoxanil; 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2- (methoxyimino)acetamide
Molecuulformule
C7-H10-N4-O3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van cymoxanil
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
fenylureas
chloorfenylureas

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cymoxanil
(57966-95-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,5 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
cymoxanil
(57966-95-7)
Specifieke naam op SZW-lijst cymoxanil; 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2- (methoxyimino)acetamide
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten