1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,4,5,6,7,7-Hexachloor-5-Norborneen-2,3-Dicarboxylisch Zuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur
Engelse naam
chlorendic acid
CAS-nummer
115-28-6
EG-nummer
204-078-9
Aquo-code
HETzr
SIKB-id
3934
Synoniem
HETzuur
1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic acid
Het acid
chlorendine zuur
Molecuulformule
C9-H4-Cl6-O4
SMILES
C1([C@@]2([C@@H]([C@@H](C(O)=O)[C@@]1(Cl)C(=C2Cl)Cl)C(O)=O)Cl)(Cl)Cl
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur
(115-28-6)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten