1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,4,5,6,7,7-Hexachloor-5-Norborneen-2,3-Dicarboxylisch Zuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur
Engelse naam
chlorendic acid
CAS-nummer
115-28-6
EG-nummer
204-078-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
HETzr
SIKB-id
3934
Synoniem
HETzuur
1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic acid
Het acid
chlorendinezuur
Molecuulformule
C9-H4-Cl6-O4
SMILES
OC(=O)C1C(C(O)=O)C2(Cl)C(Cl)=C(Cl)C1(Cl)C2(Cl)Cl
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur
(115-28-6)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2023-30
CMR volgens zelfclassificatie
1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur
(115-28-6)
Specifieke naam ECHA 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/131995
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.