5-chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-Chloor-1,3-Dihydro-2H-Indol-2-On

Stofgegevens

 
Stofnaam
5-chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
CAS-nummer
17630-75-0
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
5-chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
(17630-75-0)
Specifieke naam op SZW-lijst 5-chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten