5,6,12,13-tetrachloorantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinoline-1,3,8,10-(2H,9H)-tetron | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5,6,12,13-Tetrachloorantra(2,1,9-Def:6,5,10-D’E’F’)Diisochinoline-1,3,8,10-(2H,9H)-Tetron

Stofgegevens

 
Stofnaam
5,6,12,13-tetrachloorantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinoline-1,3,8,10-(2H,9H)-tetron
CAS-nummer
115662-06-1
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
5,6,12,13-tetrachloorantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinoline-1,3,8,10-(2H,9H)-tetron
(115662-06-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 5,6,12,13-tetrachloorantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinoline-1,3,8,10-(2H,9H)-tetron
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten