5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexeen-1-on | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 10:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-(3-Butyryl-2,4,6-Trimethylfenyl)-2-[1-(Ethoxyimino)Propyl]-3-Hydroxy-2-Cyclohexeen-1-On

Stofgegevens

 
Stofnaam
5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexeen-1-on
CAS-nummer
138164-12-2
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 10:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 10:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 10:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 10:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexeen-1-on
(138164-12-2)
Specifieke naam op SZW-lijst 5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexeen-1-on
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten