3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazoolhydrochloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-(Piperazin-1-Yl)-Benzo[D]Isothiazoolhydrochloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazoolhydrochloride
CAS-nummer
87691-88-1
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazoolhydrochloride
(87691-88-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazoolhydrochloride
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten