2-hexanon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Hexanon

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-hexanon
Stofafkorting
MBK
Engelse naam
2-Hexanone
CAS-nummer
591-78-6
Synoniem
Methyl butyl ketone
methylbutylketon
Molecuulformule
C6-H12-O
SMILES
C(C(=O)C)CCC
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
2-hexanon (MBK)
(591-78-6)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-hexanon/methylbutylketon
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten