2-ethylhexyl-2-ethylhexanoaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Ethylhexyl-2-Ethylhexanoaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-ethylhexyl-2-ethylhexanoaat
Engelse naam
2-ethylhexyl-2-ethylhexanoate
CAS-nummer
7425-14-1
EG-nummer
231-057-1
Molecuulformule
C16-H32-O2
SMILES
C([C@@H](CCCC)CC)(OC[C@@H](CCCC)CC)=O
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:03 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
2-ethylhexyl-2-ethylhexanoaat
(7425-14-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-ethylhexyl-2-ethylhexanoaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten