2-chlooraceetamide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Chlooraceetamide

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-chlooraceetamide
Engelse naam
chloroacetamide
CAS-nummer
79-07-2
EG-nummer
201-174-2
Aquo-code
2ClacAd
SIKB-id
2993
Synoniem
2-Chloroacetamide
Molecuulformule
C2-H4-Cl-N-O
SMILES
C(CCl)(N)=O
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
2-chlooraceetamide
(79-07-2)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-chlooraceetamide
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten