2-(4-tert-butylfenyl)ethanol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:01 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(4-Tert-Butylfenyl)Ethanol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-(4-tert-butylfenyl)ethanol
Engelse naam
p-tert-butylphenethyl alcohol
CAS-nummer
5406-86-0
EG-nummer
410-020-5
Molecuulformule
C12-H18-O
SMILES
C(c1ccc(cc1)CCO)(C)(C)C
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:01 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:01 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:01 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:01 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
2-(4-tert-butylfenyl)ethanol
(5406-86-0)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-(4-tert-butylfenyl)ethanol
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten