2-(4-tert-butylfenyl)ethanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(4-tert-butylfenyl)ethanol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
5406-86-0
EG-nummer
410-020-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
p-tert-butylphenethyl alcohol
Molecuulformule
C12-H18-O
SMILES
CC(C)(C)C1=CC=C(CCO)C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst CMR volgens CLP
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
2-(4-tert-butylfenyl)ethanol
(5406-86-0)
Specifieke naam op SZW-lijst
2-(4-tert-butylfenyl)ethanol
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid