(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/31/2023 om: 11:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(S)-2,3-Dihydro-1H-Indol-2-Carbonzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur
Engelse naam
(S)-2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS-nummer
79815-20-6
EG-nummer
410-860-2
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
C9-H9-N-O2
SMILES
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2N1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/31/2023 om: 11:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/31/2023 om: 11:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/31/2023 om: 11:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur
(79815-20-6)
Specifieke naam op SZW-lijst (S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-30
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten