(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(S)-2,3-Dihydro-1H-Indol-2-Carbonzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur
Engelse naam
(S)-2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS-nummer
79815-20-6
EG-nummer
410-860-2
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur
(79815-20-6)
Specifieke naam op SZW-lijst (S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten