(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
144177-62-8
EG-nummer
447-860-7

Engelse naam
(R,S)-2-Amino-3,3-dimethylbutane amide
Functionele stofgroepen
Lijst CMR volgens CLP
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide
(144177-62-8)
Specifieke naam op SZW-lijst
(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid