(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(R,S)-2-Amino-3,3-Dimethylbutaanamide

Stofgegevens

 
Stofnaam
(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide
Engelse naam
(R,S)-2-Amino-3,3-dimethylbutane amide
CAS-nummer
144177-62-8
EG-nummer
447-860-7
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide
(144177-62-8)
Specifieke naam op SZW-lijst (R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten