(R)-α-fenylethylammonium-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonaatmonohydraat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(R)-Α-Fenylethylammonium-(1R,2S)-(1,2-Epoxypropyl)Fosfonaatmonohydraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
(R)-α-fenylethylammonium-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonaatmonohydraat
Engelse naam
fosfomycin (R)-1-phenethylamine
CAS-nummer
25383-07-7
EG-nummer
418-570-8
Molecuulformule
C8-H11-N.C3-H7-O4-P
SMILES
C[C@H]1[C@H](O1)P(=O)(O)O.C[C@H](c1ccccc1)N
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
(R)-α-fenylethylammonium-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonaatmonohydraat
(25383-07-7)
Specifieke naam op SZW-lijst (R)-α-fenylethylammonium-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonaatmonohydraat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten