(R)-5-broom-3-(1-methyl-2-pyrolidinyl- methyl)-1H-indool | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(R)-5-Broom-3-(1-Methyl-2-Pyrolidinyl- Methyl)-1H-Indool

Stofgegevens

 
Stofnaam
(R)-5-broom-3-(1-methyl-2-pyrolidinyl- methyl)-1H-indool
Engelse naam
(R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indole
CAS-nummer
143322-57-0
EG-nummer
422-390-5
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
(R)-5-broom-3-(1-methyl-2-pyrolidinyl- methyl)-1H-indool
(143322-57-0)
Specifieke naam op SZW-lijst (R)-5-broom-3-(1-methyl-2-pyrolidinyl- methyl)-1H-indool
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten