cycloxydim | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cycloxydim

Stofgegevens

 
Stofnaam
cycloxydim
CAS-nummer
101205-02-1
EG-nummer
405-230-9
Aquo-code
cycxdm
SIKB-id
2462
Synoniem
cycloxidim
cycloxydim; 2-(N- ethoxybutanimidoyl)-3- hydroxy-5-(tetrahydro- 2H-thiopyran-3-yl) cyclohex-2-en-1-one
Molecuulformule
C17H27N1O3S1
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cycloxydim
(101205-02-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
cycloxydim
(101205-02-1)
Specifieke naam op SZW-lijst cycloxydim; 2-(N- ethoxybutanimidoyl)-3- hydroxy-5-(tetrahydro- 2H-thiopyran-3-yl) cyclohex-2-en-1-one
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten