cumafos | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 12:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cumafos

Stofgegevens

 
Stofnaam
cumafos
Engelse naam
coumaphos
CAS-nummer
56-72-4
EG-nummer
200-285-3
Aquo-code
cumfs
SIKB-id
530
Molecuulformule
C14-H16-Cl-O5-P-S
SMILES
CC1=C(Cl)C(=O)Oc2cc(ccc12)OP(=S)(OCC)OCC
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van cumafos
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
(dier)geneesmiddelen
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 12:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 12:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cumafos
(56-72-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,67-3,17
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 3,4 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 3,4 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) 0,034 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,68 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,68 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater ondiep landelijke achtergrondconcentratie (opgelost)
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

99:

Verwaarloosbaar risiconiveau

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

2:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

3:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

4:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

5:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 12:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 12:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten