clopyralid Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

clopyralid

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1702-17-6
EG-nummer
216-935-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid
Aquo-code
cloprld
SIKB-id
526
Molecuulformule
C6-H3-Cl2-N-O2
SMILES
OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(Cl)=N1
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm clopyralid
(1702-17-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
75 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid