citronellol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

citronellol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
106-22-9
EG-nummer
203-375-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(+-)-beta-citronellol
Aquo-code
citnll
SIKB-id
5230
Molecuulformule
C10-H20-O
SMILES
CC(CCO)CCC=C(C)C
Functionele stofgroep
geurstoffen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm citronellol
(106-22-9)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
88,3 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
3,05 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof)
208 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid