cisplatin | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cisplatin

Stofgegevens

 
Stofnaam
cisplatin
Engelse naam
cisplatin
CAS-nummer
15663-27-1
EG-nummer
239-733-8
Synoniem
cis-DDP, CP
cisplatine
Molecuulformule
Cl2H6N2Pt
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van cisplatin
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cisplatin
(15663-27-1)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,00005 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
cisplatin
(15663-27-1)
Specifieke naam op SZW-lijst cisplatine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten