cisplatine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

cisplatine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
15663-27-1
EG-nummer
239-733-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
cisplatin
Synoniemen
cis-DDP, CP
cisplatine
Molecuulformule
Cl2-H4-N2-Pt
SMILES
N[Pt](N)(Cl)Cl
Functionele stofgroepen
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cisplatine
(15663-27-1)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,00005 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
cisplatine
(15663-27-1)
Specifieke naam op SZW-lijst
cisplatine
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
cisplatine
(15663-27-1)
Specifieke naam ECHA
cisplatin
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid