1,6-hexanolactam Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,6-Hexanolactam

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,6-hexanolactam
Engelse naam
E-caprolactam
CAS-nummer
105-60-2
EG-nummer
203-313-2
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
ecapltm
SIKB-id
3701
Synoniem
epsilon-caprolactam
azepaan-2-on
caprolactam
Molecuulformule
C6-H11-N-O
SMILES
O=C1CCCCCN1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,6-hexanolactam
(105-60-2)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,6-hexanolactam
(105-60-2)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 1 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur - damp 20 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

193:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

stof

2:

damp

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten