chlooroxuron | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chlooroxuron

Stofgegevens

 
Stofnaam
chlooroxuron
Engelse naam
chloroxuron
CAS-nummer
1982-47-4
EG-nummer
217-843-7
Aquo-code
Cloxrn
SIKB-id
1718
Synoniem
chloroxuron
3-[4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea
Molecuulformule
C15-H15-Cl-N2-O2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van chlooroxuron
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
herbiciden
Chemische stofgroep
fenylureas
chloorfenylureas

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chlooroxuron
(1982-47-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,12 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten