chlorofyl-a | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chlorofyl-A

Stofgegevens

 
Stofnaam
chlorofyl-a
Engelse naam
chlorophyll, Magnesium, [3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 9-ethenyl-14-ethyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato(2-)-N23,N24,N25,N26]-, [SP-4-2-[3S-[3α(2E,7S*,11S*),4β,21β]]]-
CAS-nummer
479-61-8
EG-nummer
207-536-6
Aquo-code
CHLFa
SIKB-id
510
Molecuulformule
C55H72MgN4O5
Functionele stofgroep
nutriënten en eutrofiëringsparameters

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chlorofyl-a
(479-61-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 100 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Zomergemiddelde waarde voor eutrofieringsgevoelige, stagnante wateren.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten