chlorofyl-a Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 5:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chlorofyl-A

Stofgegevens

 
Stofnaam
chlorofyl-a
Engelse naam
chlorophyll, Magnesium, [3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 9-ethenyl-14-ethyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato(2-)-N23,N24,N25,N26]-, [SP-4-2-[3S-[3α(2E,7S*,11S*),4β,21β]]]-
CAS-nummer
479-61-8
EG-nummer
207-536-6
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
CHLFa
SIKB-id
510
Molecuulformule
C55-H72-Mg-N4-O5
SMILES
CCC1=C(C)C2=N\C\1=C/C1=C(C)C3=C4N1[Mg]N1\C(=C/C5=N/C(/[C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)=C4/[C@@H](C(=O)OC)C3=O)C(C)=C(C=C)\C\1=C\2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
nutriënten en eutrofiëringsparameters

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 5:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 5:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chlorofyl-a
(479-61-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 100 µg/l

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Zomergemiddelde waarde voor eutrofieringsgevoelige, stagnante wateren.

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 5:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten