chlorantraniliprole | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chlorantraniliprole

Stofgegevens

 
Stofnaam
chlorantraniliprole
Engelse naam
chlorantraniliprole
CAS-nummer
500008-45-7
Aquo-code
chloratnlpl
SIKB-id
5175
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
insecticiden

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chlorantraniliprole
(500008-45-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,195 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,97 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

2:

Vastgesteld door Ctgb

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten