chloorthalonil Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 10:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloorthalonil

Stofgegevens

 
Stofnaam
chloorthalonil
Engelse naam
chlorothalonil
CAS-nummer
1897-45-6
EG-nummer
217-588-1
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
Cltlnl
SIKB-id
497
Molecuulformule
C8-Cl4-N2
SMILES
ClC1=C(Cl)C(C#N)=C(Cl)C(C#N)=C1Cl
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 10:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 10:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chloorthalonil
(1897-45-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,29
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,06 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 80 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,8 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,01 µg/l

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

2:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 10:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten