chloorthalonil | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 22:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloorthalonil

Stofgegevens

 
Stofnaam
chloorthalonil
Engelse naam
chlorothalonil
CAS-nummer
1897-45-6
EG-nummer
217-588-1
Aquo-code
Cltlnl
SIKB-id
497
Molecuulformule
C8-Cl4-N2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van chloorthalonil
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
fungiciden

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 22:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 22:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chloorthalonil
(1897-45-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,29
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,06 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 80 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,8 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,8 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,01 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

2:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 22:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 22:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten