chloorthalonil | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloorthalonil

Stofgegevens

 
Stofnaam
chloorthalonil
Engelse naam
chlorothalonil
CAS-nummer
1897-45-6
EG-nummer
217-588-1
Aquo-code
Cltlnl
SIKB-id
497
Molecuulformule
C8-Cl4-N2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van chloorthalonil
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chloorthalonil
(1897-45-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,29
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,06 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 80 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,8 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,01 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

2:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 6:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten