2-ethylhexaan-1-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-ethylhexaan-1-ol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
104-76-7
EG-nummer
203-234-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Synoniemen
2-ethylhexanol
2-ethyl-1-hexanol
Aquo-code
2C2y1C6ol
SIKB-id
736
Molecuulformule
C8-H18-O
SMILES
CCCCC(CC)CO

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-ethylhexaan-1-ol
(104-76-7)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
5,4 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
1 ppm

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid