2-ethylhexaan-1-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 3:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Ethylhexaan-1-Ol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-ethylhexaan-1-ol
CAS-nummer
104-76-7
EG-nummer
203-234-3
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
2C2y1C6ol
SIKB-id
736
Synoniem
2-ethylhexanol
2-ethyl-1-hexanol
Molecuulformule
C8-H18-O
SMILES
CCCCC(CC)CO
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 3:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 3:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-ethylhexaan-1-ol
(104-76-7)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 5,4 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 1 ppm

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 3:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten