2-ethylhexaan-1-ol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Ethylhexaan-1-Ol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-ethylhexaan-1-ol
CAS-nummer
104-76-7
EG-nummer
203-234-3
Aquo-code
2C2y1C6ol
SIKB-id
736
Synoniem
2-ethylhexanol
2-ethyl-1-hexanol

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-ethylhexaan-1-ol
(104-76-7)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 5,4 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten