furazolidon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 5:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Furazolidon

Stofgegevens

 
Stofnaam
furazolidon
Engelse naam
furazolidon
CAS-nummer
67-45-8
EG-nummer
200-653-3
Aquo-code
furzldn
SIKB-id
3855
Molecuulformule
C8-H7-N3-O5
SMILES
[O-][N+](=O)c1oc(C=NN2CCOC2=O)cc1
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 5:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 5:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm furazolidon
(67-45-8)
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 5:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 5:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
furazolidon
(67-45-8)
Specifieke naam op SZW-lijst furazolidon
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten