1,1,2,2-tetrafluorethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,2,2-tetrafluorethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
359-35-3
EG-nummer
206-628-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
HFK-134
Engelse naam
1,1,2,2-tetrafluoroethane
Molecuulformule
C2-H2-F4
SMILES
FC(F)C(F)F
Functionele stofgroep
Lijst E-PRTR

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
1,1,2,2-tetrafluorethaan (HFK-134)
(359-35-3)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid