chloormefos Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 4:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloormefos

Stofgegevens

 
Stofnaam
chloormefos
Engelse naam
chlormephos
CAS-nummer
24934-91-6
EG-nummer
246-538-1
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
Clmfs
SIKB-id
488
Synoniem
S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
Molecuulformule
C5-H12-Cl-O2-P-S2
SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCCl
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 4:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 4:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chloormefos
(24934-91-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/10/2023 om: 4:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten