aluminiumverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aluminiumverbindingen

 

Stofgegevens

Functionele stofgroepen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
aluminiumverbindingen
Stofklasse voor luchtemissies
Emissiegrenswaarde
3 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
aluminiumverbindingen
Specifieke naam op SZW-lijst
aluminiumverbindingen, oplosbaar
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid