chloorethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

chloorethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
75-00-3
EG-nummer
200-830-5
UN-nummer
1037
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
chloroethane
Synoniem
ethylchloride
Aquo-code
ClC2a
SIKB-id
1247
Molecuulformule
C2-H5-Cl
SMILES
CCCl
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
chloorethaan
(75-00-3)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chloorethaan
(75-00-3)
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
268 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
100 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
5600 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
17000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
3900 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
12000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
3100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
9300 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
177 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
chloorethaan
(75-00-3)
Specifieke naam ECHA
Chloroethane
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
chloorethaan
(75-00-3)
UN-nummer 1037
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLCHLORIDE
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
chloorethaan
(75-00-3)
UN-nummer 1037
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLCHLORIDE
GEVI-code 23
Stofindeling weg en spoor GF1
Stofindeling water GF1

Voetnoten