2,4,6-tri(dimethylaminomethyl)fenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4,6-tri(dimethylaminomethyl)fenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
90-72-2
EG-nummer
202-013-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Molecuulformule
C15-H27-N3-O
SMILES
CN(C)CC1=CC(CN(C)C)=C(O)C(CN(C)C)=C1
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2,4,6-tri(dimethylaminomethyl)fenol
(90-72-2)
Stofklasse voor luchtemissies
S
Emissiegrenswaarde
3 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid