2,6-dibroomfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-dibroomfenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
608-33-3
EG-nummer
210-161-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Aquo-code
26DBrFol
SIKB-id
6247
Molecuulformule
C6-H4-Br2-O
SMILES
OC1=C(Br)C=CC=C1Br
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2,6-dibroomfenol
(608-33-3)
Stofklasse voor luchtemissies
S
Emissiegrenswaarde
3 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid