2,6-difluorbenzonitril Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-difluorbenzonitril

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1897-52-5
EG-nummer
217-589-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Synoniem
diflubenil
Molecuulformule
C7-H3-F2-N
SMILES
FC1=CC=CC(F)=C1C#N
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2,6-difluorbenzonitril
(1897-52-5)
Stofklasse voor luchtemissies
S
Emissiegrenswaarde
3 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid