butylstearaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

butylstearaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
123-95-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Molecuulformule
C22-H44-O2
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
butylstearaat
(123-95-5)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid