1,2,3,4-tetrahydronaftaleen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3,4-tetrahydronaftaleen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
119-64-2
EG-nummer
204-340-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Synoniem
tetraline
Aquo-code
1234T4HNaf
SIKB-id
1547
Molecuulformule
C10-H12
SMILES
C1CCC2=C(C1)C=CC=C2
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,2,3,4-tetrahydronaftaleen
(119-64-2)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 17:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid