diethyleenglycolmonoethylether Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

diethyleenglycolmonoethylether

 

Stofgegevens

CAS-nummer
111-90-0
EG-nummer
203-919-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Synoniem
ethyldiglycol
Molecuulformule
C6-H14-O3
SMILES
CCOCCOCCO
Functionele stofgroepen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
diethyleenglycolmonoethylether
(111-90-0)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
diethyleenglycolmonoethylether
(111-90-0)
Specifieke naam ECHA
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid