CHLOORPIKRINE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 20:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLOORPIKRINE

 
Stofgegevens
Stofnaam CHLOORPIKRINE
UN-nummer 1583
1583
1583
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 20:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 20:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 20:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLOORPIKRINE CHLOORPIKRINE CHLOORPIKRINE
UN-nummer 1583
1583
1583
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.
CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.
CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 315 515 274 515 274 515
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP15
MP19
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Deze positie mag niet worden gebruikt voor stoffen van klasse 6.1, die voldoen aan de in 2.2.61.1.8 beschreven criteria ten aanzien van de giftigheid bij inademen voor de verpakkingsgroep I.
UN 1581 Mengsel van chloorpikrine en methylbromide en UN 1582 mengsel van chloorpikrine en methylchloride zijn gassen van klasse 2.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 1581 Mengsel van chloorpikrine en methylbromide en UN 1582 mengsel van chloorpikrine en methylchloride zijn gassen van klasse 2.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 1581 Mengsel van chloorpikrine en methylbromide en UN 1582 mengsel van chloorpikrine en methylchloride zijn gassen van klasse 2.
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CHLOORPIKRINE CHLOORPIKRINE CHLOORPIKRINE
UN-nummer 1583
1583
1583
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.
CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.
CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.
GEVI-code 66 60 60
Stofindeling weg en spoor LT2 LT* LT*
Stofindeling water LNR LNR LNR

Voetnoten

zeer giftige stof
giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Giftige vloeistof klasse 2
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten