cerium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 1/19/2021 om: 6:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cerium

Stofgegevens

 
Stofnaam
cerium
Engelse naam
cerium
CAS-nummer
7440-45-1
UN-nummer
1333; 3078
EG-nummer
231-154-9
Aquo-code
Ce
SIKB-id
467
Molecuulformule
Ce
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van cerium
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 1/19/2021 om: 6:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 1/19/2021 om: 6:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cerium
(7440-45-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 5,93
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 22 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 580 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 5,8 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (opgelost) 0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (totaal) 4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (opgelost) 0,002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (totaal) 0,04 µg/l
Milieu Sediment Sediment landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) 70 mg/kg
Milieu Sediment Sediment landelijke achtergrondconcentratie, andere oppervlaktewateren (droge stof) 90 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 19000 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) 200 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 9400 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR andere oppervlaktewateren (droge stof) 90 mg/kg
Milieu Grond Grond landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) 9 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 9 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater landelijke achtergrondconcentratie (opgelost)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,2 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

46:

Verwaarloosbaar risiconiveau

42:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

44:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

47:

Verwaarloosbaar risiconiveau

49:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

58:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

60:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

voor cerium is er een aparte Kp voor bodem/water van 3,30 l/kg

2:

detectielimiet

3:

detectielimiet

4:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

5:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

6:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

7:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

8:

detectielimiet

9:

detectielimiet

10:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

11:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

12:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

13:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

14:

inclusief achtergrondconcentratie

15:

inclusief achtergrondconcentratie

16:

inclusief achtergrondconcentratie

17:

inclusief achtergrondconcentratie

18:

detectielimiet

19:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

Let op!

Geprint op: 1/19/2021 om: 6:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
cerium
(7440-45-1)
cerium
(7440-45-1)
UN-nummer 1333
3078
Benaming en beschrijving 3.1.2 CERIUM, platen, blokken en staven
CERIUM, spanen of gruis
Klasse 2.2 4.1 4.3
Classificatiecode 2.2 F3
W2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 4.1 4.3
Bijzondere bepalingen 3.3
550
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P410 IBC07
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
423

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
UN 1333 Cerium in de vorm van platen, blokken of staven is een stof van klasse 4.1.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 1/19/2021 om: 6:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten