VERBRANDINGSMOTOR | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:31 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

VERBRANDINGSMOTOR

Stofgegevens

 
Stofnaam
VERBRANDINGSMOTOR
UN-nummer
3528; 3529; 3530
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:31 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:31 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:31 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
VERBRANDINGSMOTOR VERBRANDINGSMOTOR VERBRANDINGSMOTOR
UN-nummer 3530
3529
3528
Benaming en beschrijving 3.1.2 VERBRANDINGSMOTOR of VERBRANDINGSMACHINES
VERBRANDINGSMOTOR, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN, of MOTOR MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN, of VERBRANDINGSMACHINES, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN, of MACHINES MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS AANGEDREVEN
VERBRANDINGSMOTOR, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN, of MOTOR MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN, of VERBRANDINGSMACHINES, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN, of MACHINES MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF AANGEDREVEN
Klasse 2.2 9 2 3
Classificatiecode 2.2 M11
6F
F3
Etiketten 5.2.2 9 2.1 3
Bijzondere bepalingen 3.3 363 667 669
363 667 669
363 667 669
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P005
P005
P005
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 - (E)
- (B)
- (D)

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Gassen
Brandbare vloeistoffen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 3:31 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten