anorganische tinverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

anorganische tinverbindingen

 

Stofgegevens

Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
anorganische tinverbindingen
Stofklasse voor luchtemissies
sA.3
Emissiegrenswaarde
0,5 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm anorganische tinverbindingen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
2 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid