veiligheidsinrichtingen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Veiligheidsinrichtingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
veiligheidsinrichtingen
UN-nummer
0503; 3268
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
veiligheidsinrichtingen veiligheidsinrichtingen
UN-nummer 3268
0503
Benaming en beschrijving 3.1.2 VEILIGHEIDSINRICHTINGEN, elektrisch ingeleid
VEILIGHEIDSINRICHTINGEN, PYROTECHNISCH
Klasse 2.2 9 1
Classificatiecode 2.2 M5
1.4G
Etiketten 5.2.2 9 1.4
Bijzondere bepalingen 3.3 280 289 235 289
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P902 LP902
P135
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10
MP23
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 4 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S1

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
Deze positie is van toepassing op veiligheidsinrichtingen voor voertuigen, schepen of luchtvaartuigen, zoals gasgeneratoren voor airbags, airbagmodules, aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels en pyromechanische inrichtingen, die gevaarlijke goederen van klasse 1 of van andere klassen bevatten, voor zover deze voorwerpen worden vervoerd als onderdelen en voor zover deze voorwerpen zoals ten vervoer aangeboden zijn beproefd volgens testreeks 6 (c) van deel I van het Handboek beproevingen en criteria, waarbij noch een explosie van de inrichting, noch een verbrijzeling van de behuizing van de inrichting of drukhouder, noch gevaar van scherfwerking of een thermisch effect is opgetreden, welke de brandbestrijding of andere hulpverlening bij ongevallen in de onmiddellijke nabijheid aanmerkelijk zou hinderen. Deze positie is niet van toepassing op reddingsmiddelen zoals beschreven in bijzondere bepaling 296 (UN-nummers 2990 en 3072).
Veiligheidsinrichtingen, elektrisch ingeleid en veiligheidsinrichtingen, pyrotechnisch die zijn ingebouwd in voertuigen, wagens, schepen of luchtvaartuigen of in geassembleerde onderdelen daarvan, zoals stuurkolommen, deurpanelen, zittingen, etc., zijn niet onderworpen aan het ADR.
Deze positie is van toepassing op voorwerpen die ontplofbare stoffen van klasse 1 bevatten en die eveneens gevaarlijke goederen van andere klassen kunnen bevatten. Deze voorwerpen worden gebruikt om de veiligheid in voertuigen, schepen of luchtvaartuigen te vergroten – zoals gasgeneratoren voor airbags, airbagmodules, aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels en pyromechanische inrichtingen.
Veiligheidsinrichtingen, elektrisch ingeleid en veiligheidsinrichtingen, pyrotechnisch die zijn ingebouwd in voertuigen, wagens, schepen of luchtvaartuigen of in geassembleerde onderdelen daarvan, zoals stuurkolommen, deurpanelen, zittingen, etc., zijn niet onderworpen aan het ADR.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten