zwaveldichloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Zwaveldichloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
zwaveldichloride
Engelse naam
sulfur dichloride
CAS-nummer
10545-99-0
EG-nummer
234-129-0
Molecuulformule
Cl2-S
SMILES
S(Cl)Cl
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
ZWAVELCHLORIDEN

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm zwaveldichloride
(10545-99-0)

(behoort tot ZWAVELCHLORIDEN
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,02 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 10 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 50 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ZWAVELCHLORIDEN
UN-nummer 1828
Benaming en beschrijving 3.1.2 ZWAVELCHLORIDEN
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X88

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
sterk bijtende (corrosieve) stof die op een gevaarlijke manier met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten