tert-butylhydroperoxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tert-Butylhydroperoxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
tert-butylhydroperoxide
Engelse naam
tert-butyl hydroperoxide
CAS-nummer
75-91-2
EG-nummer
200-915-7
Molecuulformule
C4-H10-O2
SMILES
C(OO)(C)(C)C
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
ORGANISCH PEROXIDE

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
tert-butylhydroperoxide
(75-91-2)

(behoort tot ORGANISCH PEROXIDE )
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tert-butylhydroperoxide
(75-91-2)

(behoort tot ORGANISCH PEROXIDE )
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 26 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,26 µg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 50 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 200 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE ORGANISCH PEROXIDE
UN-nummer 3102
3112
3101
3111
3104
3114
3103
3113
3106
3116
3105
3115
3108
3118
3107
3117
3110
3120
3109
3119
Benaming en beschrijving 3.1.2 ORGANISCH PEROXIDE, TYPE B, VAST
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE B, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE B, VLOEIBAAR
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE B, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE C, VAST
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE C, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE C, VLOEIBAAR
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE C, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE D, VAST
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE D, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE D, VLOEIBAAR
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE D, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE E, VAST
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE E, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE E, VLOEIBAAR
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE E, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE F, VAST
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE F, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE F, VLOEIBAAR
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE F, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING
Klasse 2.2 5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
Classificatiecode 2.2 P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
Etiketten 5.2.2 1+5.2 1+5.2 1+5.2 1+5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Bijzondere bepalingen 3.3 122 181 274
122 181 274
122 181 274
122 181 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
122 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 g
0
25 ml
0
100 g
0
25 ml
0
500 g
0
125 ml
0
500 g
0
125 ml
0
500 g
0
125 ml
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P520
P520
P520
P520
P520
P520
P520
P520
P520
P520
P520
P520
P520
P520
P520
P520
IBC520 P520
IBC520 P520
IBC520 P520
IBC520 P520
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
MP4
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T23
T23
T23
T23
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3
S4AN(+)
S4AN(+)
L4BN(+)
L4BN(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TA2 TE12 TM4 TU3 TU13 TU30
TA2 TE12 TM4 TU3 TU13 TU30
TA2 TE12 TM4 TU3 TU13 TU30
TA2 TE12 TM4 TU3 TU13 TU30
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
1 (B)
1 (B)
1 (B)
1 (D)
1 (D)
1 (D)
1 (D)
2 (D)
1 (D)
2 (D)
1 (D)
2 (D)
1 (D)
2 (D)
1 (D)
2 (D)
1 (D)
2 (D)
1 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1 V5
V8
V1 V5
V8
V1
V8
V1
V8
V1
V8
V1
V8
V1
V8
V1
V8
V1
V8
V1
V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV15 CV20 CV22 CV24
CV15 CV20 CV21 CV22 CV24
CV15 CV20 CV22 CV24
CV15 CV20 CV21 CV22 CV24
CV15 CV20 CV22 CV24
CV15 CV20 CV21 CV22 CV24
CV15 CV20 CV22 CV24
CV15 CV20 CV21 CV22 CV24
CV15 CV22 CV24
CV15 CV21 CV22 CV24
CV15 CV22 CV24
CV15 CV21 CV22 CV24
CV15 CV22 CV24
CV15 CV21 CV22 CV24
CV15 CV22 CV24
CV15 CV21 CV22 CV24
CV15 CV22 CV24
CV15 CV21 CV22 CV24
CV15 CV22 CV24
CV15 CV21 CV22 CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S17
S4 S9 S16
S9 S17
S4 S9 S16
S8 S18
S4 S8 S17
S8 S18
S4 S8 S17
S19
S4 S18
S19
S4 S18
S4 S19
S4 S19
S4
S4
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
539 539 539 539

Voetnoten

ontplofbare stoffen en voorwerpen
ontplofbare stoffen en voorwerpen
organische peroxiden
organische peroxiden
ontplofbare stoffen en voorwerpen
ontplofbare stoffen en voorwerpen
organische peroxiden
organische peroxiden
ontplofbare stoffen en voorwerpen
ontplofbare stoffen en voorwerpen
organische peroxiden
organische peroxiden
ontplofbare stoffen en voorwerpen
ontplofbare stoffen en voorwerpen
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
organische peroxiden
brandbaar organisch peroxide.
brandbaar organisch peroxide.
brandbaar organisch peroxide.
brandbaar organisch peroxide.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten