2-buteen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-buteen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
107-01-7
EG-nummer
203-452-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Molecuulformule
C4-H8
SMILES
CC=CC
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-buteen
(107-01-7)

(behoort tot 1-BUTEEN of CIS-2-BUTEEN of TRANS-2-BUTEEN of MENGSEL VAN BUTENEN)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
10 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
(3.750) mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
(37.500) mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid