N,3-dimethylaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N,3-Dimethylaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
N,3-dimethylaniline
Stofafkorting
N,3-DMA
CAS-nummer
696-44-6
EG-nummer
211-795-0
Aquo-code
N3DC1yAn
SIKB-id
4203
Synoniem
3,N-dimethylaniline
Molecuulformule
C8-H11-N
SMILES
N(c1cccc(C)c1)C
Chemische stofgroep
aromatische amines
dimethylanilines

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm N,3-dimethylaniline (N,3-DMA)
(696-44-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,14
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 50 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 350 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 3,5 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van de isomeren

2:

Geldt voor de som van de isomeren

3:

Geldt voor de som van de isomeren

4:

Geldt voor de som van de isomeren

5:

Geldt voor de som van de isomeren

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten